PRZEGLĄD PIECÓW GAZOWYCH

Standardem jest wykonywanie przeglądu raz w roku przed sezonem grzewczym. Przegląd obejmuje sprawdzenie warunków pracy pieca, czyszczenie i pomiary kontrolne. Powierzenie przeglądu przypadkowym osobom może wiązać się z utratą gwarancji, a nawet z poważnymi awariami niosącymi za sobą wysokie koszty naprawy. Specjalista wykonujący przegląd powinien sprawdzić szczelność instalacji, stan zabezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oceniana jest zdolność do dalszej eksploatacji urządzenia.
Przegląd gwarancyjny pieca powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta w trakcie trwania gwarancji na urządzenie.
Po jej upływie nasza firma oferuje przeglądy pogwarancyjne – ważnym jest, by wykonywać przeglądy nawet po upływie gwarancji. To daje nam pewność, że nasze urządzenie będzie cieszyć się długą żywotnością i bezpieczeństwem użytkowania.

ZALETY PŁYNĄCE Z REGULARNYCH PRZEGLĄDÓW PIECÓW GAZOWYCH

1. Gwarancja bezpiecznego działania.
Komfort i bezpieczeństwo pracy urządzenia to podstawa do przeprowadzania regularnych przeglądów.
2. Szybka diagnoza usterek – niższe koszty naprawy.
Szybka diagnoza usterek pozwala wykluczyć w przyszłości poważniejsze awarie instalacji, a co za tym idzie obniżyć koszty naprawy.
3. Wydłużenie żywotności urządzenia.
Zapchane filtry, zabrudzone elementy to krótka droga do kolejnych usterek. Dlatego tak ważne jest, by podczas corocznych przeglądów nasze urządzenie zostało dokładnie wyczyszczone i pozbawione wszelkich zanieczyszczeń.
4. Przedłużona gwarancja na urządzenie.
Częstą praktyką u producentów jest wydłużanie gwarancji na urządzenie, jeśli wykonujemy przeglądy zgodnie z ich zaleceniami.

PODSUMOWANIE

Przegląd powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, standardem jest wykonywanie go przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę – zlecając przegląd z odpowiednim wyprzedzeniem sezonu grzewczego zaoszczędzisz czas w przypadku wykrycia usterki wymagającej interwencji serwisu.